ן»¿

Vacuum Filtration System 15ml-1000ml

Autofil™ Laboratory Filtration System
featuring Quick-Connect™
 

Autofil™ is a disposable, sterile, vacuum operated laboratory filtration system for the sterile preparation of buffers, tissue culture media, microbiological media, and other biological fluids.

Description

X

הזמנת לקוחות רשומים

לקבלת טופס על המסך יש להקיש את מספר הלקוח שלך בחברת דה גרוט בע"מ

X

הזמנות ישירות - כללית שרותי בריאות

:לקבלת טופס הזמנה על המסך יש להקיש את הנתונים הבאים

Read more about us

X

contact us

We are readily availbale to get your inquiry:

phone:   +972-3-9039999 fax:   +972-3-9039090
Registration
For Specific
Professional News