ן»¿

5ml Centrifuge Tube

5mL Five-O™ Screw Cap MacroTubes™

MTC Bio’s new 5mL Five-O™ MacroTubes™ take all of the conveniences of standard 15mL conical tubes and scales them down for space efficiency and decreased natural resource consumption. Useful from -86°C to 110°C, these tubes are a valuable resource for boiling and for sample preservation at very low temperatures. Choose from gamma sterilized racked packaging with attached caps or non-sterile bulk packaging with separate caps. The foam racks are similar to the packaging normally associated with 15mL tubes (upright with caps attached), but they require about 60% less storage space.

 

  • Compatible with standard equipment

 

  • Centrifuge at up to 25,000xg

 

  • RNase, DNase & pyrogen free 

 

  • Unsurpassed Clarity 

 

  • Dual graduations at every 0.2mL and 0.5mL 
Brochure

X

הזמנת לקוחות רשומים

לקבלת טופס על המסך יש להקיש את מספר הלקוח שלך בחברת דה גרוט בע"מ

X

הזמנות ישירות - כללית שרותי בריאות

:לקבלת טופס הזמנה על המסך יש להקיש את הנתונים הבאים

Read more about us

X

contact us

We are readily availbale to get your inquiry:

phone:   +972-3-9039999 fax:   +972-3-9039090
Registration
For Specific
Professional News